Loan đầu - Bát trạch

 • (18 Đánh giá)
Giá gốc: 6.900.000 / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

 • Biết cách nhận biết các thế loan đầu cát hung.
 • Tính toán được các căn nhà với từng mệnh chủ cát hung vào thời điểm nào, ảnh hưởng đến ai, ảnh hưởng đến việc nào. Ai ảnh hưởng xấu tốt,phương vị nào ảnh hướng xấu tốt ra sao.
 • Biết cách ứng xử với các thế sát loan đầu
 • Biết cách lựa chọn căn nhà, khu đất cát khí nhất
 • Biết cách đặt bếp với 3 phương pháp đặt bếp nổi tiếng giúp hoá sát, chiêu tài, phát phúc, phát nhân đinh.
 • Biết cách đặt giếng cát khí, biết tránh đào giếng sửa giếng, lấp giếng vào các năm cửu lương tinh.
 • Biết cách đặt cổng, cửa vào các phương vị cát tinh. Lấy cửa để sửa hướng nhà
 • Biết cách tính vào sao đóng cửa.
 • Nhận biết được 24 sơn hướng.
 • Biết cách tính Hoàng Tuyền, Bát Sát và cách ứng xử.
 • Tính được các năm nào vượng khí, tháng nào tốt xấu cho việc gì.
 • Biết ứng dụng du niên vào việc xem năm, tháng, ngày cưới cát khí
 • Biết ứng dụng du niên bát quái vào xem năm, tháng, ngày, giờ cát khí các việc.
 • Biết ứng dụng du niên bát quái vào tính cát hung trong tang gia

Giới thiệu khóa học


Phái Loan-đầu: là phái dựa vào hình thể xung quanh và trong nhà chẳng hạn như khi chúng ta nghe nói rằng giường không nên đặt cản lối đi của cửa phòng... Phái này không luận về sự hợp hay không giữa người và nhà mà cũng không luận đến sự liên hệ giữa sự tốt xấu của căn nhà với thời gian. Phái Loan-đầu không được đề cập đến trong chủ đề này vì những phương thức của phái này có thể được học hỏi một cách khá dể dàng trong các sách.

Phái Bát-trạch: lập ra liên hệ Phong-thủy giữa nhà và người nhưng không chú ý đến sự liên hệ với thời gian. Vì vậy mà các phương pháp Phong-thủy Bát-trạch chỉ được dùng trong chủ đề này để bổ túc cho các phương pháp Phong-Thủy của phái Huyền-không.
Sau khoá học bạn sẽ làm được gì?

 • Biết cách nhận biết các thế loan đầu cát hung.
 • Tính toán được các căn nhà với từng mệnh chủ cát hung vào thời điểm nào, ảnh hưởng đến ai, ảnh hưởng đến việc nào. Ai ảnh hưởng xấu tốt,phương vị nào ảnh hướng xấu tốt ra sao.
 • Biết cách ứng xử với các thế sát loan đầu
 • Biết cách lựa chọn căn nhà, khu đất cát khí nhất
 • Biết cách đặt bếp với 3 phương pháp đặt bếp nổi tiếng giúp hoá sát, chiêu tài, phát phúc, phát nhân đinh.
 • Biết cách đặt giếng cát khí, biết tránh đào giếng sửa giếng, lấp giếng vào các năm cửu lương tinh.
 • Biết cách đặt cổng, cửa vào các phương vị cát tinh. Lấy cửa để sửa hướng nhà
 • Biết cách tính vào sao đóng cửa.
 • Nhận biết được 24 sơn hướng.
 • Biết cách tính Hoàng Tuyền, Bát Sát và cách ứng xử.
 • Tính được các năm nào vượng khí, tháng nào tốt xấu cho việc gì.
 • Biết ứng dụng du niên vào việc xem năm, tháng, ngày cưới cát khí
 • Biết ứng dụng du niên bát quái vào xem năm, tháng, ngày, giờ cát khí các việc.
 • Biết ứng dụng du niên bát quái vào tính cát hung trong tang gia

Các khoá học cần thiết khác

>>>> Huyền không phi tinh

>>>> Khai môn điểm thần sát

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Thái cực
 • Bài 2: Bát quái
 • Bài 3: Tính mệnh cung phi 19:58
 • Bài 4: Tính niên tinh 9:49
 • Bài 5: Tính nguyệt tinh 3:42
 • Bài 6: Mệnh cung phối hướng 16:28
 • Bài 7: Ý nghĩa của khí tốt - Thiên y 35:01
 • Bài 8: Ý nghĩa của khsi tốt - Sinh khí 29:44
 • Bài 9: Ý nghĩa của khí tốt - Diên niên
 • Bài 10: Ý nghĩa của khí phục vị
 • Bài 11: Ý nghĩa của khí xấu - Tuyệt mệnh 24:39
 • Bài 12: Ý nghĩa của khí xấu - Ngũ quỷ
 • Bài 13: Ý nghĩa của khí xấu - Lục sát 10:12
 • Bài 14: Ý nghĩa của khí xấu - Hoạ hại
 • Bài 1: Ý nghĩa của cửu tinh 9:55
 • Bài 2: Sự vận hành của cửu tinh theo tam nguyên cửu vận 16:41
 • Bài 3: Sự vận hành của cửu tinh theo niên, nguyệt tinh 15:21
 • Bài 1: Các loại hình nhà
 • Bài 2: 24 sơn hướng 7:03
 • Bài 3: Phân tâm nhà 5:27
 • Bài 4: Các phân tâm nhà có vùng thiểm dư 5:38
 • Bài 5: Nhà khuyết góc 12:02
 • Bài 6: 60 thấu địa long
 • Bài 1: 24 sao Phúc đức 15:18
 • Bài 2: Hoàng tuyền 5:35
 • Bài 3: Bát sát 7:18
 • Bài 1: Ngoại loan đầu
 • Bài 2: Nội loan đầu
 • Bài 3: 156 thế thuỷ - lộ
 • Bài 1: Khoan giếng, đào giếng theo Bát trạch (P1) 4:43
 • Bài 2: Khoan giếng, đào giếng theo Bát trạch (P2) 6:47
 • Bài 3: Cách lấp giếng cũ 12:15
 • Bài 1: Đặt cổng cửa theo vòng sao Phúc đức
 • Bài 2: Đặt cổng cửa theo du niên bát quái
 • Đặt nhà vệ sinh và hoá giải âm khí nhà vệ sinh 9:12
 • Bài 1: Các kiêng kỵ khi đặt bếp Học thử
 • Bài 1: Đặt bếp theo du niên bát quái
 • Bài 4: Ngày hợp kỵ an táo, di táo
 • Bài 1: Quy trình xem động thổ căn nhà Học thử 8:44
 • Bài 2: Ngũ đại sát trong khai sơn - lập hướng: Thái tuế - Ngũ hoàng sát - Tam sát 11:51
 • Bài 4: Ngũ đại sát trong khai sơn - lập hướng: Mậu kỷ đô thiên sát 7:01
 • Bài 5: Ngũ đại sát trong khai sơn - lập hướng: Mộ long biến vận sát 19:25
 • Bài 6: Phi thiên lộc 14:34
 • Bài 7: Phi thiên mã 8:57
 • Bài 9: Thiên đạo, thiên đức, thiên đức hợp 7:21
 • Bài 10: Nguyệt đức, nguyệt đức hợp, nguyệt không 6:55
 • Bài 11: Tuế đức, tuế đức hợp, nguyệt tử bạch 11:37
 • Bài 12: Tam kỳ quý nhân - p1 20:14
 • Bài 13: Tam kỳ quý nhân - p2 18:48
 • Bài 14: Nguyệt kiến - nguyệt phá - tiểu nguyệt kiến - đại nguyệt kiến 8:20
 • Bài 15: Bính đinh độc hoả 9:18
 • Bài 16: Tuần sơn là hầu và phù thiên không vong 3:41
 • Bài 17: Thiên quan phù 7:25
 • Bài 18: Địa quan phù 6:19
 • Bài 19: Phi đại sát 7:19
 • Bài 20: Nguyệt du hoả 7:53
 • Bài 21: Âm phủ thái tuế 15:17
 • Bài 22: Kiếp sát - tai sát - nguyệt sát
 • Bài 23: Nguyệt hình - nguyệt hại - nguyệt yếm
 • Bài 24: Vòng trường sinh
 • Bài 25: Cách tính bổ sơn, phù long, tương hợp trạch chủ hoá giải sát khí
 • Bài 26: Ví dụ về xem động thổ 1
 • Bài 27: Ví dụ về động thổ 2
 • Bài 28: Cách động thổ theo dân gian
 • Bài 29: Cách động thổ theo du niên bát quái
 • Bài 1: Xác định số ngày/ năm âm lịch
 • Bài 1: Ứng dụng du niên trong xem ngày giờ tốt
 • Bài 2: Ứng dụng của du niên trong xem tuổi hợp hôn
 • Bài 3: Ứng dụng của du niên trong xem ngày, tháng, năm cưới
 • Bài 1: Căn nhà Toạ Ngọ - hướng Tý, chủ nhà nam sinh 1972- Luận giải theo bát trạch
 • Bài 2: Căn nhà tạo Tuất - hướng Thìn
 • Bài 3: Căn nhà toạ Tân - hướng Ất
 • Bài 4: Căn nhà toạ Mão - hướng Dậu

Thông tin giảng viên

Thạc Sỹ - Chuyên Gia Phong Thuỷ Tạ Hậu
381 Học viên 26 Khóa học

Học viên đánh giá

5
18 Đánh giá

94%

6%

0%

0%

0%

Đoàn Tuyết Hạnh

Video xem dễ hiểu. Quan trọng là âm thanh rất rõ ràng a. Em cảm ơn Thầy ❤❤❤

Tạ Văn Trượng K8

Tuyệt vời. Rất cảm ơn thầy

Trương Văn Ba

bài học hay quá ạ

Hoàng Xuân Ngọc

Khóa học rất hay và ý nghĩa. Nội dung sâu sắc và súc tích. Cảm ơn thầy rất nhiều ạ.

Ngô duy đông

THẦY GIẢNG RẤT DỄ HIỂU

Nguyễn Hữu Bạo

Khóa học rất bổ ích và cần thiết.

Nguyễn Văn Phong

Khóa học rất thiết thực, bài giảng sâu sắc, dề hiểu ứng dụng ngay trong cuộc sống, trong gia đình.

Nguyễn hữu đoán

Thầy giảng hay quá

Lê Như Khoa

Em cảm ơn thầy,

Nguyễn Ngọc Giao Ngôn

Thầy giảng bài dễ hiểu. Cảm ơn Thầy nhiều.