5 SAI LẦM KHI THỜ THẦN TÀI KHIẾN GIA CHỦ KHÔNG THỂ TỤ KHÍ SINH TÀI LỘC!

19/08/2022

Thờ tự thành tâm là cần thiết, nhưng thành tâm không thôi thì chưa đủ. Với việc thờ tự thì: Nhất vị, nhị thế, tam…

Quy trình 7 bước tính toán thời điểm động thổ đại cát cho căn nhà

02/08/2022

Xây nhà là xây trên đất nên cần xem khu đất đó có đọng thổ được không, chứ không phải xem tuổi chủ nhà không…

HƯỚNG DẪN THỜ THẦN TÀI TỤ KHÍ, SINH TÀI LỘC MÀ AI CŨNG CẦN BIẾT!

07/07/2022

Thờ tự không phải chỉ thành tâm là đủ, cần phải đúng, chính xác các bước mới có cát khí được