Nhật khoá khai sơn lập hướng bổ long, phù sơn, tương chủ

 • (0 Đánh giá)
Giá gốc: 16.900.000 / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

 • Tính toán được tuổi động thổ cát khí nhất.

 • Tính toán được các thần sát trong khai sơn lập hướng (gần 50 thần sát)

 • Tính toán được nhật khoá động thổ có nhật nguyệt đáo sơn, bổ long, phù sơn, tương chủ.

 • Chế hoá được tam sát giúp chiêu tài, kích hoạt phú quý cho gia chủ.

 • Chế hoá các sát khí trong khai sơn lập hướng.

 • Tính toán được các vị trsi động thổ cát lành giúp xu cát, tị hung.

Giới thiệu khóa học


Khoá học kéo dài 2 tháng liên tục bao gồm.

 • Thần sát trong khai sơn lập hướng.
 • Các phương pháp tính toán bổ long.
 • Các phương pháp tính toán phù sơn
 • Các phương pháp tính toán nhật khoá tương hợp trạch chủ
 • Phương pháp chế hoá sát thần
 • Phương pháp chế hoá tam sát (đặc biệt có tác dụng chiêu tài, phát phú quý)
 • Phương pháp lựa chọn vị trí động thổ cát khí
 • Phương pháp lựa chọn tuổi động thổ cát khí

Nội dung khóa học

Thông tin giảng viên

Thạc Sỹ - Chuyên Gia Phong Thuỷ Tạ Hậu
381 Học viên 26 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%